Den flexibel HR samarbejdspartner

Er det vigtig for jeres at fremstå som en professionel arbejdsgiver og være i stand til at tiltrække arbejdskraft?

Talents2work hjælper mindre virksomheder med at arbejde professionelt med alle medarbejder-relaterede opgaver på enten timebasis eller med fleksible samarbejdsaftaler med faste antal timer over en periode. 

Læs mere om HR ydelser
Talents2Work
Janne Skarsø Erwolter
M: jse@talents2work.dk
T: +45 40236033